ورود    به    سامانه    مدیریتی

شهید محمد قنبری

  • نام شهید: محمد قنبری
  • نام پدر: قربانعلی
  • تاریخ تولد: 1337/12/06
  • محل تولد: اسفراین
  • تاریخ شهادت: 1361/05/01
  • محل شهادت: کامیاران
  • مسئولیت: فرمانده گردان
  • یگان خدمتی: سپاه پاسداران
  • گلزار: -