ورود    به    سامانه    مدیریتی

شهید محمدعلی فخریان

  • نام شهید: محمدعلی فخریان
  • نام پدر: حسینعلی
  • تاریخ تولد: 1326/05/20
  • محل تولد: نیشابور
  • تاریخ شهادت: 1365/10/19
  • محل شهادت: پاسگاه زید
  • مسئولیت: فرمانده گردان
  • یگان خدمتی: سپاه پاسداران
  • گلزار: بهشت فضل نیشابور