ورود    به    سامانه    مدیریتی

شهید محمدحسین فاضلی

  • نام شهید: محمدحسین فاضلی
  • نام پدر: محمدمهدی
  • تاریخ تولد: 1330/09/21
  • محل تولد: مشهد
  • تاریخ شهادت: 1365/12/12
  • محل شهادت: شلمچه
  • مسئولیت: فرمانده گردان
  • یگان خدمتی: جهاد سازندگی
  • گلزار: -