ورود    به    سامانه    مدیریتی

شهید محمدرضا شمس آبادی

  • نام شهید: محمدرضا شمس آبادی
  • نام پدر: عبدالحمید
  • تاریخ تولد: 1337/01/01
  • محل تولد: سبزوار
  • تاریخ شهادت: 1365/12/09
  • محل شهادت: شلمچه
  • مسئولیت: فرمانده گردان
  • یگان خدمتی: سپاه پاسداران
  • گلزار: -