ورود    به    سامانه    مدیریتی

شهید محمد فرومندی

  • نام شهید: محمد فرومندی
  • نام پدر: علی
  • تاریخ تولد: 1336/03/09
  • محل تولد: اسفراین
  • تاریخ شهادت: 1365/10/20
  • محل شهادت: پاسگاه زید
  • مسئولیت: قائم مقام
  • یگان خدمتی: لشگر 5 نصر
  • گلزار: بهشت رضا