ورود    به    سامانه    مدیریتی

شهید مجید گرایلی

  • نام شهید: مجید گرایلی
  • نام پدر: حبیب الله
  • تاریخ تولد: 1342/02/02
  • محل تولد: تهران
  • تاریخ شهادت: 1363/12/23
  • محل شهادت: جزیره مجنون
  • مسئولیت: فرمانده گردان ولی الله
  • یگان خدمتی: لشکر 5 نصر
  • گلزار: بهشت رضا