ورود    به    سامانه    مدیریتی

شهید ناصر ظریف

  • نام شهید: ناصر ظریف
  • نام پدر: -
  • تاریخ تولد: 1343/03/01
  • محل تولد: مشهد
  • تاریخ شهادت: 1383/06/17
  • محل شهادت: اشنویه کردستان
  • مسئولیت: فرمانده گردان
  • یگان خدمتی: لشکر 5 نصر
  • گلزار: بهشت رضا