ورود    به    سامانه    مدیریتی

شهید علی عجم

  • نام شهید: علی عجم
  • نام پدر: اسماعیل
  • تاریخ تولد: 1338/01/01
  • محل تولد: گناباد
  • تاریخ شهادت: 1362/12/08
  • محل شهادت: هورالهویزه
  • مسئولیت: فرمانده گردان توپخانه
  • یگان خدمتی: لشکر 5 نصر
  • گلزار: روستای زبید گناباد