ورود    به    سامانه    مدیریتی

شهید محمود ساعدی

  • نام شهید: محمود ساعدی
  • نام پدر: حاجی اسماعیل
  • تاریخ تولد: 1342/01/03
  • محل تولد: تربت حیدریه
  • تاریخ شهادت: 1364/11/25
  • محل شهادت: فاو
  • مسئولیت: فرمانده گردان
  • یگان خدمتی: لشکر 5 نصر
  • گلزار: گلزار شهدای تربت حیدریه