ورود    به    سامانه    مدیریتی

شهید محمد حصاری

  • نام شهید: محمد حصاری
  • نام پدر: غلامرضا
  • تاریخ تولد: 1320/08/01
  • محل تولد: نیشابور
  • تاریخ شهادت: 1363/12/22
  • محل شهادت: جزیره مجنون
  • مسئولیت: فرمانده گردان امام حسین
  • یگان خدمتی: لشکر 5 نصر
  • گلزار: -