ورود    به    سامانه    مدیریتی

شهید علیرضا آزمایش

  • نام شهید: علیرضا آزمایش
  • نام پدر: حسن
  • تاریخ تولد: 1341/10/01
  • محل تولد: گنبد کاووس
  • تاریخ شهادت: 1365/11/05
  • محل شهادت: شلمچه
  • مسئولیت: فرمانده گردان حزب الله
  • یگان خدمتی: لشکر 5 نصر
  • گلزار: بهشت رضا