ورود    به    سامانه    مدیریتی

شهید محمدحسین بصیر

  • نام شهید: محمدحسین بصیر
  • نام پدر: محمدعلی
  • تاریخ تولد: 1337/09/02
  • محل تولد: شهرری
  • تاریخ شهادت: 1363/12/22
  • محل شهادت: جزیره مجنون
  • مسئولیت: فرمانده گردان کوثر
  • یگان خدمتی: لشکر 5 نصر
  • گلزار: بهشت رضا