ورود    به    سامانه    مدیریتی

شهید علی اکبر آخوندی

  • نام شهید: علی اکبر آخوندی
  • نام پدر: مهدی
  • تاریخ تولد: 1341/03/10
  • محل تولد: تربت حیدریه
  • تاریخ شهادت: 1362/01/24
  • محل شهادت: شرهانی
  • مسئولیت: فرمانده گردان سیف الله
  • یگان خدمتی: لشکر 5 نصر
  • گلزار: -