ورود    به    سامانه    مدیریتی

شهید علی اصغر اسدی

  • نام شهید: علی اصغر اسدی
  • نام پدر: علی اکبر
  • تاریخ تولد: 1326/11/06
  • محل تولد: نیشابور
  • تاریخ شهادت: 1360/09/03
  • محل شهادت: گیلان غرب
  • مسئولیت: فرمانده گردان
  • یگان خدمتی: لشکر 5 نصر
  • گلزار: گلزار شهدای مشترک روستاى قلعه و چشمه خسرو