ورود    به    سامانه    مدیریتی

شهید سید حمیدرضا شمس حجتی

  • نام شهید: سید حمیدرضا شمس حجتی
  • نام پدر: محمد
  • تاریخ تولد: 1338/06/02
  • محل تولد: مشهد
  • تاریخ شهادت: 1360/11/05
  • محل شهادت: دیواندره کردستان
  • مسئولیت: مسئول واحد
  • یگان خدمتی: لشکر 5 نصر
  • گلزار: بهشت رضا