ورود    به    سامانه    مدیریتی

شهید برونسی

  • نام شهید: شهید برونسی
  • تاریخ تولد: 1362/18/18
  • تاریخ شهادت: 1362/18/18
  • محل شهادت: کردستان
  • مسئولیت: فرمانده تیپ
  • گلزار: بهشت رضا