ورود    به    سامانه    مدیریتی

شهید حسن آزادی

  • نام شهید: حسن آزادی
  • نام پدر: محمدابراهیم
  • تاریخ تولد: 1334/06/12
  • محل تولد: مشهد
  • تاریخ شهادت: 1362/1/08
  • محل شهادت: جزیره مجنون (عملیات خیبر)
  • مسئولیت: قائم مقام تیپ
  • یگان خدمتی: تیپ 21 امام رضا
  • گلزار: بهشت رضا