ورود    به    سامانه    مدیریتی

شهید غلامرضا صمدی

  • نام شهید: غلامرضا صمدی سه قله
  • نام پدر: محمد
  • تاریخ تولد: 1339/02/09
  • محل تولد: مشهد
  • تاریخ شهادت: 1361/01/07
  • محل شهادت: عین خوش
  • مسئولیت: فرمانده گردان
  • یگان خدمتی: لشکر 21 امام رضا
  • گلزار: خواجه ربیع مشهد