ورود    به    سامانه    مدیریتی

شهید قاسم حیدری نژاد

  • نام شهید: قاسم حیدری نژاد
  • نام پدر: عباس
  • تاریخ تولد: 1341/02/04
  • محل تولد: مشهد
  • تاریخ شهادت: 1362/05/08
  • محل شهادت: مهران
  • مسئولیت: فرمانده گردان یاسین
  • یگان خدمتی: لشکر 21 امام رضا
  • گلزار: بهشت رضا