ورود    به    سامانه    مدیریتی

شهید غلامرضا پروانه

  • نام شهید: غلامرضا پروانه
  • نام پدر: سبحان
  • تاریخ تولد: 1338/01/02
  • محل تولد: سبزوار
  • تاریخ شهادت: 1362/12/09
  • محل شهادت: جزیره مجنون
  • مسئولیت: فرمانده گردان
  • یگان خدمتی: لشکر 21 امام رضا
  • گلزار: گلزار شهدای سبزوار