ورود    به    سامانه    مدیریتی

شهید علی ترک جوکار

  • نام شهید: علی ترک جوکار
  • نام پدر: خلیل
  • تاریخ تولد: 1333/01/06
  • محل تولد: ملایر
  • تاریخ شهادت: 1365/07/28
  • محل شهادت: شلمچه
  • مسئولیت: فرمانده گردان نازعات
  • یگان خدمتی: لشکر 21 امام رضا
  • گلزار: حرم مطهر امام رضا (ع)