ورود    به    سامانه    مدیریتی

شهید احمد رمضانی

  • نام شهید: احمد رمضانی
  • نام پدر: برات
  • تاریخ تولد: 1341/08/01
  • محل تولد: مشهد
  • تاریخ شهادت: 1365/10/09
  • محل شهادت: شلمچه
  • مسئولیت: مسئول مهندسی قرارگاه
  • یگان خدمتی: لشکر 21 امام رضا
  • گلزار: بهشت رضا