ورود    به    سامانه    مدیریتی

شهید ناصر سازگار

  • نام شهید: ناصر سازگار
  • نام پدر: محمدرضا
  • تاریخ تولد: مشهد
  • محل تولد: 1340/08/01
  • تاریخ شهادت: 1365/10/23
  • محل شهادت: شلمچه
  • مسئولیت: مسئول محور
  • یگان خدمتی: لشکر 21 امام رضا
  • گلزار: بهشت رضا