ورود    به    سامانه    مدیریتی

شهید کاوه

  • نام شهید: محمود کاوه
  • نام پدر: محمد
  • تاریخ تولد: 1340/03/01
  • محل تولد: مشهد
  • تاریخ شهادت: 1365/06/10
  • محل شهادت: کردستان- حاج عمران
  • مسئولیت: فرمانده لشکر
  • یگان خدمتی: لشکر ویژه شهدا
  • گلزار: بهشت رضا