ورود    به    سامانه    مدیریتی

شهید علی اصغر حسینی محراب

  • نام شهید: علی اصغر حسینی محراب
  • نام پدر: ماشاالله
  • تاریخ تولد: 1340/05/15
  • محل تولد: مشهد
  • تاریخ شهادت: 1365/10/30
  • محل شهادت: شلمچه
  • مسئولیت: فرمانده تیپ
  • یگان خدمتی: تیپ 88 انصارالرضا
  • گلزار: بهشت رضا