ورود    به    سامانه    مدیریتی

شهید محمدمهدی عطاران

  • نام شهید: محمدمهدی عطاران
  • نام پدر: رجبعلی
  • تاریخ تولد: 1338/11/10
  • محل تولد: مشهد
  • تاریخ شهادت: 1365/05/02
  • محل شهادت: اشنویه کردستان
  • مسئولیت: فرمانده گردان امام رضا
  • یگان خدمتی: لشکر 5 نصر
  • گلزار: بهشت رضا