ورود    به    سامانه    مدیریتی

شهید قربانعلی اصغرزاده

  • نام شهید: قربانعلی اصغرزاده
  • نام پدر: دولت
  • تاریخ تولد: 1331/10/09
  • محل تولد: کلات
  • تاریخ شهادت: 1364/12/07
  • محل شهادت: حاج عمران
  • مسئولیت: فرمانده گردان امام محمد تقی
  • یگان خدمتی: لشکر ویژه شهدا
  • گلزار: روستای خشت کلات نادری