ورود    به    سامانه    مدیریتی

شهید غلامرضا ترابی همت آبادی

  • نام شهید: غلامرضا ترابی همت آبادی
  • نام پدر: عباسعلی
  • تاریخ تولد: 1337/01/02
  • محل تولد: تایباد
  • تاریخ شهادت: 1364/12/05
  • محل شهادت: مریوان
  • مسئولیت: فرمانده گردان کوثر
  • یگان خدمتی: لشکر ویژه شهدا
  • گلزار: بهشت رضا