ورود    به    سامانه    مدیریتی

شهید محمود رادمرد

  • نام شهید: محمود رادمرد
  • نام پدر: حسن
  • تاریخ تولد: 1336/01/01
  • محل تولد: مشهد
  • تاریخ شهادت: 1363/01/15
  • محل شهادت: سردشت
  • مسئولیت: معاون قضایی تیپ
  • یگان خدمتی: لشکر ویژه شهدا
  • گلزار: گلزار شهدای روستای مایان شهرستان طرقبه

نام پدر: حسن

تاریخ تولد:1/1/1336

تاریخ شهادت:15/1/1363

اگر آرام و بدون هیچ دغدغه ای از گذر سالهای عمر به پیش بروی ناگهان در سال 1336 توقف خواهی کرد، چرا؟

شاید آن سال تحفه‌ای را به تو هدیه کند. یک نوید برای پرواز، یک اصل برای سازندگی اصول و بیان یک واژه به نام محمود رادمرد که خود به تنهایی کل جوانمردی است. طبیعت پاک مایان او را در دل خود پرورانید و در هفت سالگی مدرسه را پایگاه عشق به دانستن کرد و آنرا تا مرتبه دیپلم رساند و با پیروزی انقلاب اسلامی به استخدام سپاه درآمد و با عشق به آنان در ارگان حفاظت مشغول و در کنار این مسئولیت فعالیتهایی از قبیل تاسیس کتابخانه و انجام ورزش مبادرت ورزید و همواره مطیع امر و ولایت فقیه و رهبر خویش بود. و زمانیکه امام خمینی خصوصیات پاسداران را به زبان می‌آورد و در مقابل این سخنان اینگونه بیان میداشت که : ما هیچ لایق این صحبتها نیستیم و به بچه‌ها همیشه توصیه می‌کرد که ما باید خودمان را به این مطالب امام نزدیک کنیم.

شهید محمود رادمرد باآغاز پیکار حق علیه باطل در پنج مرتبه به سوی آن دیار عزیمت نمود و در آخرین مرتبه در تیپ ویژه شهدای کردستان عاشقانه جنگید و مسئولیت امور قضائی کردستان را به عهده گرفت و سرانجام در تاریخ 15 فروردین 1363 در کمین دشمن گرفتار شد و مرحله اعلی انسانیت به شهادت رسید.

منبع: کتاب زندگی‌نامه شهدای طرقبه

اگر آرام و بدون هیچ دغدغه ای از گذر سالهای عمر به پیش بروی ناگهان در سال 1336 توقف خواهی کرد، چرا؟

شاید آن سال تحفه‌ای را به تو هدیه کند. یک نوید برای پرواز، یک اصل برای سازندگی اصول و بیان یک واژه به نام محمود رادمرد که خود به تنهایی کل جوانمردی است. طبیعت پاک مایان او را در دل خود پرورانید و در هفت سالگی مدرسه را پایگاه عشق به دانستن کرد و آنرا تا مرتبه دیپلم رساند و با پیروزی انقلاب اسلامی به استخدام سپاه درآمد و با عشق به آنان در ارگان حفاظت مشغول و در کنار این مسئولیت فعالیتهایی از قبیل تاسیس کتابخانه و انجام ورزش مبادرت ورزید و همواره مطیع امر و ولایت فقیه و رهبر خویش بود. و زمانیکه امام خمینی خصوصیات پاسداران را به زبان می‌آورد و در مقابل این سخنان اینگونه بیان میداشت که : ما هیچ لایق این صحبتها نیستیم و به بچه‌ها همیشه توصیه می‌کرد که ما باید خودمان را به این مطالب امام نزدیک کنیم. شهید محمود رادمرد باآغاز پیکار حق علیه باطل در پنج مرتبه به سوی آن دیار عزیمت نمود و در آخرین مرتبه در تیپ ویژه شهدای کردستان عاشقانه جنگید و مسئولیت امور قضائی کردستان را به عهده گرفت و سرانجام در تاریخ 15/1/65 در کمین دشمن گرفتار شد و مرحله اعلی انسانیت به شهادت رسید.