ورود    به    سامانه    مدیریتی

شهید محمدجمعه دهقان

  • نام شهید: محمدجمعه دهقان
  • نام پدر: رمضان
  • تاریخ تولد: 1330/01/08
  • محل تولد: مشهد
  • تاریخ شهادت: 1364/12/08
  • محل شهادت: سلیمانیه
  • مسئولیت: مسئول واحد مهندسی
  • یگان خدمتی: لشکر ویژه شهدا
  • گلزار: بهشت رضا