ورود    به    سامانه    مدیریتی

شهید محمد سلامی

  • نام شهید: محمد سلامی
  • نام پدر: علی اکبر
  • تاریخ تولد: 1342/09/23
  • محل تولد: مشهد
  • تاریخ شهادت: 1363/04/01
  • محل شهادت: کردستان
  • مسئولیت: مسئول واحد
  • یگان خدمتی: لشکر ویژه شهدا
  • گلزار: بهشت رضا