ورود    به    سامانه    مدیریتی

شهید غلامعلی سجودی فریمانی

  • نام شهید: غلامعلی سجودی فریمانی
  • نام پدر: حسین
  • تاریخ تولد: 1340/03/04
  • محل تولد: فریمان
  • تاریخ شهادت: 1363/10/19
  • محل شهادت: مهاباد
  • مسئولیت: مسئول واحد
  • گلزار: گلزار شهدای فریمان