ورود    به    سامانه    مدیریتی

شهید محمد جاودانی

  • نام شهید: محمد جاودانی
  • تاریخ شهادت: 1396/07/08
  • محل شهادت: سوریه - دیرالزور
  • مسئولیت: فرمانده تخریب قرارگاه تدمر
  • یگان خدمتی: لشکر فاطمیون
  • گلزار: بهشت رضا