ورود    به    سامانه    مدیریتی

شهید جواد جهانی

  • نام شهید: جواد جهانی
  • تاریخ شهادت: 1395/09/22
  • محل شهادت: سوریه- حومه حلب
  • مسئولیت: مسئول اطلاعات تیپ یکم لشکر فاطمیون
  • یگان خدمتی: لشکر فاطمیون