ورود    به    سامانه    مدیریتی

شهید مرتضی عطایی

  • نام شهید: مرتضی عطایی
  • تاریخ شهادت: 1395/06/21
  • محل شهادت: سوریه- لاذقیه
  • مسئولیت: جانشین فرمانده تیپ عمار لشکر فاطمیون
  • یگان خدمتی: لشکر فاطمیون
  • گلزار: بهشت رضا