ورود    به    سامانه    مدیریتی

شهید مهدی موحدنیا

  • نام شهید: مهدی موحدنیا
  • نام پدر: -
  • تاریخ تولد: -
  • محل تولد: -
  • تاریخ شهادت: 1396/08/27
  • محل شهادت: سوریه- البوکمال
  • مسئولیت: -
  • یگان خدمتی: -
  • گلزار: گلزار شهدای سبزوار