ورود    به    سامانه    مدیریتی

اولین نشست تخصصی کاربردی با موضوع "انجام روایتگری غیررسمی توسط راویان تهدید یا فرصت"

اولین نشست تخصصی کاربردی با موضوع "انجام روایتگری غیررسمی توسط راویان تهدید یا فرصت" در روز پنجشنبه مورخ 22 شهریور ماه جاری در دفتر انجمن راویان فتح رضوی با حضور برادران راوی برگزار گردید.

به گزارش روابط عمومی انجمن راویان فتح رضوی اولین نشست تخصصی کاربردی با موضوع "انجام روایتگری غیررسمی توسط راویان تهدید یا فرصت" در روز پنجشنبه  22 شهریور ماه در دفتر انجمن راویان فتح رضوی با حضور برادران راوی برگزار گردید.

در این جلسه بیش از 25 نفر از برادران راوی حضور داشتند که هر یک پیشنهادات و انتقادات خود را بیان کردند.

در انتها جناب سرهنگ پاسدار حسن باخرد مدیر کمیته راویان مرکز حفظ و نشر ارزش های دفاع مقدس سپاه امام رضا (علیه السلام) جناب آقای عباس آرانیان قائم مقام انجمن راویان فتح رضوی جلسه را جمع بندی نمودند.

آرانیان افزود: این اولین جلسه از سلسله جلسات تخصصی می باشد که تا کنون 10 عنوان دیگر برنامه ریزی شده است که در آینده برگزار خواهد شد.