ورود    به    سامانه    مدیریتی

بیانیه روز قدس

یانیه
بسمه تعالی
قرآن کریم :
کونوا للظالم خصما و للمظلوم عونا
سلام بر قدس ، قبله اول مسلمین !
سلام بر پاسداران بدون مرز که برای رهایی قدس شریف به پا خواسته اند !!
و سلام بر « روز جهانی قدس » که از سال ۱۳۵۸ تا کنون عظمت و شکوه همبستگی امت واحده اسلامی را به نمایش گذاشته است !!! .
وقتی مجامع بین المللی در برابر رفتار مرگبار رژیم غاصب و نامشروع صهیونسیتی سکوت کرده و چشم خود را بر تمام فجایع غیر انسانی می بندد ، چاره ای نیست جز اینکه در نقطه نقطه جهان اسلام قطره ها تبدیل به رود و رودها تبدیل به سیل شود تا کاخ های ستم را ویران گردد و دنیا بداند ؛
« بیت المقدس » پایتخت و قبله اول جهان است .
ازین جهت راویان فتح خراسان رضوی در استقبال از یادگار ارزشمند امام راحل ( قدس سره ) روز جمعه آخر ماه مبارک رمضان ۱۴۰۱ به خیابان ها می آیند تا فریاد « مرگ بر اسرائیل » را همراه با دیگر امت اسلام در کوچه های تاریخی طنین انداز نمایند .
انجمن راویان فتح خراسان رضوی