ورود    به    سامانه    مدیریتی

کارگاه توانمندسازی راویان

انجمن راویان فتح رضوی در نظر دارد در راستای توانمندسازی و افزایش سطح آگاهی راویان دفاع مقدس، اقدام به برگزاری کارگاه مخاطب شناسی، ارتباط موثر، مدیریت زمان و فن بیان در مکان دفتر انجمن راویان فتح نماید.

این کارگاه بمدت دو روز به شرح ذیل برگزار خواهد شد.

سه شنبه 29 آبان ماه ساعت 15 موضوع کلاس: ارتباط موثر با حضور استاد دباغ

چهارشنبه 30 آبان ماه ساعت 15 موضوع کلاس: مخاطب شناسی با حضور استاد علیزاده

 

آدرس دفتر انجمن: خیابان امام رضا- بین 33 و 35- طبقه تحتانی مسجد ایزدی