عملیات فتح المبین

 • نام عملیات: فتح‌المبین
 • رمز عملیات: یا زهرا(س)
 • منطقه عملیات: جبهه جنوبی، شوش و دزفول
 • شروع عملیات: 1361/01/02
 • پایان عملیات: 1361/01/10
 • هدف: آزادسازی منطقه غرب دزفول و جاده دزفول ـ دهلران و تأمین اندیمشک، شوش، دزفول و جاده اندیمشک ـ اهواز
 • نوع عملیات: گسترده
 • فرماندهی عملیات: مشترک (سپاه پاسداران و ارتش جمهوری اسلامی)
 • سازمان عملیات: مشترک
 • استعداد نیروهای درگیر خودی: 124 گردان پیاده، 9 گردان زرهی
 • استعداد نیروهای درگیر دشمن: 92 گردان پیاده، 39 گردان زرهی، 29 گردان مکانیزه، 3 گردان کماندو، 3 گردان گارد و 12 گردان توپخانه
 • نتایج عملیات: آزادسازی 2400 کیلومترمربع از سرزمین‌های اشغالی شامل ده‌ها بخش و روستای منطقه و چند جاده و تنگه مهم، خارج شدن دزفول و شوش و اندیمشک و پایگاه هوایی دزفول از دید و تیر مؤثر دشمن
 • تلفات دشمن: 25000 کشته و زخمی و 17000 اسیر
 • خسارات دشمن: انهدام 18 هواپیمای جنگنده، 361 تانک و نفربر، 300 خودرو، 50 توپ و 30 دستگاه مهندسی
 • غنائم: 320 تانک و نفربر، 500 خودرو، 165 توپ و 50 دستگاه مهندسی و مقادیر زیادی سلاح و تجهیزات انفرادی