ورود    به    سامانه    مدیریتی

جلسه نمایندگان شهرستان های انجمن راویان فتح رضوی

اولین جلسه نمایندگان انجمن راویان فتح رضوی در شهرستان‌های استان خراسان رضوی در دفتر این انجمن برگزار شد.

اولین جلسه نمایندگان انجمن راویان فتح رضوی در شهرستان‌های استان خراسان رضوی در دفتر این انجمن برگزار شد.

در این جلسه نمایندگان شهرهای تربت حیدریه، تربت جام، تایباد، خواف، سرخس، کاشمر، گناباد، سبزوار، نیشابور، قوچان، چناران و بجستان حضور داشتند.
طی مصوبات این جلسه در اولین مرحله که ۱۲ دفتر نمایندگی در این شهرستان‌ها فعال خواهد شد، پیگیری امور مربوطه بر اساس وظایف تعریف شده شامل جذب، به‌کارگیری، آموزش، تهیه تاریخ شفاهی و شناسایی رزمندگان و همچنین تربیت راویان از اولویت‌های اعلام شده این دفاتر است.
تلاش در جهت ترویج فرهنگ غنی دفاع مقدس با استفاده از ظرفیت‌های شهرستان و تعامل با مجموعه‌های مرتبط از دیگر وظایف این نمایندگی‌ها عنوان شد.
بر اساس دستورالعمل‌های موجود، سازمان‌های مردم‌نهاد استانی می‌توانند با هماهنگی دستگاه صادرکننده مجوز، پس از معرفی فرد واجد‌الشرایط و استعلام‌های مربوطه دفتر نمایندگی خود را فعال کنند.