ورود    به    سامانه    مدیریتی

جلسه هماهنگی راهیان نور دانشجویی با مسئولین بسیج دانشجویی خراسان رضوی

در راستای اعزام کاروان های راهیان نور دانشجویی به مناطق عملیاتی هشت سال دفاع مقدس، طبق سنوات هر ساله جلسه هماهنگی بین بسیج دانشجویی استان خراسان رضوی با انجمن راویان فتح رضوی و مرکز حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس خراسان رضوی که متولیان امر روایتگری در استان هستند، برگزار گردید

در راستای اعزام کاروان های راهیان نور دانشجویی به مناطق عملیاتی هشت سال دفاع مقدس، طبق سنوات هر ساله جلسه هماهنگی بین بسیج دانشجویی استان خراسان رضوی با انجمن راویان فتح رضوی و مرکز حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس خراسان رضوی که متولیان امر روایتگری در استان هستند، برگزار گردید.

در این جلسه مقرر گردید سپاه امام رضا و انجمن راویان فتح رضوی نسبت به تامین راوی برای تمامی کاروان های اعزامی به راهیان نور اقدامات لازم را انجام دهند.

همچنین مقرر گردید بسیج دانشجویی نسبت به توجیه مسئولین کاروان ها جهت هماهنگی و استقرار راوی در هر اتوبوس همکاری لازم با نماینده سپاه و انجمن راویان در اردوگاه ثامن الائمه را داشته باشد تا بتوان به نحو احسن از حضور راوی در اتوبوس ها بهرمند شد.

آقای آرنیان مدیرعامل انجمن راویان فتح رضوی خواستار برگزاری روایتگری متمرکز در یادمان ها را با حضور راوی ویژه در هر یادمان را از مسئولین بسیج دانشجویی خواستار شد.

در پایان آقای باادب مسئول بسیج دانشجویی استان عنوان نمودند که جلسه توجیهی برای تمامی مسئولین کاروان ها تا قبل از اعزام برگزار خواهد شد که از نماینده انجمن راویان دعوت بعمل آمد تا برای توجیه مسئولین کارواندر این جلسه حضور داشته باشند.