ورود    به    سامانه    مدیریتی

شهید صفرعلی رضایی

  • نام شهید: صفرعلی رضایی
  • نام پدر: موسی
  • تاریخ تولد: 1338/12/02
  • محل تولد: بیرجند
  • تاریخ شهادت: 1367/05/06
  • محل شهادت: اسلام آباد غرب
  • مسئولیت: فرمانده گردان تیپ 3 انصارالرضا
  • یگان خدمتی: لشکر 5 نصر
  • گلزار: گلزار شهدای بیرجند