ورود    به    سامانه    مدیریتی

شهید سید هاشم آراسته

  • نام شهید: سید هاشم آراسته
  • نام پدر: سید عباس
  • تاریخ تولد: 1341/11/07
  • محل تولد: مشهد
  • تاریخ شهادت: 1365/07/03
  • محل شهادت: جزیره مجنون
  • مسئولیت: فرمانده گردان
  • یگان خدمتی: -
  • گلزار: بهشت رضا