ورود    به    سامانه    مدیریتی

شهید عباس محمدجانی

  • نام شهید: عباس محمدجانی
  • نام پدر: علی اکبر
  • تاریخ تولد: 1341/03/03
  • محل تولد: کاشمر
  • تاریخ شهادت: 1364/12/07
  • محل شهادت: سلیمانیه
  • مسئولیت: فرمانده گردان
  • یگان خدمتی: لشکر ویژه شهدا
  • گلزار: -