ورود    به    سامانه    مدیریتی

شهید رضا سنجرانی

  • نام شهید: رضا سنجرانی
  • تاریخ شهادت: 1396/07/01
  • محل شهادت: سوریه - دیرالزور
  • مسئولیت: فرمانده مرکز آموزش فاطمیون
  • یگان خدمتی: لشکر فاطمیون
  • گلزار: بهشت رضا