ورود    به    سامانه    مدیریتی

عملیات والفجر مقدماتی

 • نام عملیات: والفجر مقدماتی
 • رمز عملیات: یا الله
 • منطقه عملیات: شمال چزابه
 • شروع عملیات: 1361/11/17
 • پایان عملیات: 1361/11/21
 • هدف: تصرف پل غزیله و پیشروی به سوی العماره و تهدید آن
 • نوع عملیات: گسترده
 • فرماندهی عملیات: سپاه پاسداران
 • سازمان عملیات: مشترک (سپاه پاسداران و ارتش جمهوری اسلامی)
 • استعداد نیروهای درگیر خودی: 129 گردان پیاده، 11 گردان زرهی، 7 گردان مکانیزه و 7 گردان توپخانه از سپاه و 4 گردان پیاده و 7 گردان زرهی، 6 گردان مکانیزه و 16 گردان توپخانه از ارتش
 • استعداد نیروهای درگیر دشمن: 28 گردان پیاده، 28 گردان زرهی، 20 گردان مکانیزه و 4 گردان گارد جمهوری
 • نتایج عملیات: انهدام نیرو و تجهیزات دشمن
 • تلفات دشمن: 2500 کشته و زخمی و 113 اسیر
 • خسارات دشمن: انهدام قابل توجه تیپ‌های 905 و 704 و یک گردان از نیروهای سودانی