شهید گل محمد غزنوی

بسم الله الرحمن الرحیم   
کاظم حسینی
شهید گرانقدر گل محمد غزنوی
و هر لحظه ای که از عملیات می گذشت صورتش برافروخته تر میشد و این شعار اقا ابا عبدالله را زمزمه میکرد (ال الله احسنت سراط و احمد هو ال کرات و ذرات)  وقتی این حالت در این شهید بزرگوار مشاهده میکردم اصلا  میخواستم خودمو کنترل کنم که در حین عملیات صدای گریه ام بلند شد و هر لحظه به یاده عاشورای اقا اباعبدالله می افتادم.
اما تا شهید محسن و شهید شهاب در کنارم بود هنگامی که در جلسات لشکر شرکت میکردم با سر افرازی تماماعلام میکردم که گروهان روح الله روبه عنوان خط شکن انتخاب بکنید چون دو بازوی قوی و پر توان در کنارم دارم و چون بچه های بسیج یک انسان های عارف و بالایی هستن که با اطمینان قویمن میدونم که اینقدر اطمینان دارم که هر جایی که به ما ماموریت بدین خط دشمن سقوط خواهد کرد اما بعد از شهادت محسن و بعد از شهید خزاعی اینقدر احساس غریبی و تنهایی میکنم در این دنیا که اصلا زاقتول غف شده دنیا برام ، دنیا هر لحظه مرا میفشارد و اینجارو برای خودم زندان احساس میکنم. خدا شاهد است زمانی که بر میگشتیم طرف مشهد به نیشابور که رسیدیم به اتوبوس ها گفتم آقا از شما خواهش میکنم که اینجا توقف کنید که ما شب وارد مشهد بشیم ، روز نمیتونم وارد مشهد بشم یعنی زمانی که از مشهد حرکت کردم محسن و شهاب کنارم بود ولی الان که دارم وارد مشهد میشم نه شهید حسنی در کنارم هست نه شهید شهاب خزاعی و دیگر یاران ، گردانی که از مشهد حرکت کردین در داخل قطار بچه ها دعای کمیل میخواندند داخل اتوبوس بچه ها دعای توسل میخواندن دیگر آن دو بازوی قوی در کنارم نیست و غریب ماندم و از خدا ارزو میکنم کهفاصله ای نکشد که دعا کنید که خداوند به حق علی بی موسی الرضا و به خون پاک این شهدا مارا هم در جوار آن شهدا قرار بدهد چون خیلی احساس غربت و تنهایی میکنم اما به هر کجایی که پا میگپذارم جای این شهدا خالی است . کی میتوانم اون ناله های نیمه شبه محسن و شهاب را از یاد ببرم کی میتوانم اون زیارت عاشوراهایی که محسن میخواند را از یاد ببرم و فراموش کنم  خدا شاهده هیچ شبی نگذشت که یک رکعت نماز شب این شهید غذا بشه هر شب نماز شب و خیلی مقید به زیارت عاشورا بود هر روز صبح میدیدم که یک گوشه ای خلوتی را انتخاب میکرد با شهید شهاب خزاعی دارن اونجا زیارت عاشورا میخوانند ، اینچنین انسانی را خداوند برای شهادت انتخاب میکند.اما اون روزی که برای رویت رفیم به معراج شهدا یک منظره ای بود که هرگز هیچ انسانی نمیتواند از یاد ببره ، دیدم که پدر شهید شهاب خزاعی دوره پیکره پاک شهید خزاعی دور میزنه و میخواهد جای پیداکند که ببوسه ولی شهید که سر در بدن ندارد که ببوسه ، حتی اگر اقااباعبدالله رگ های بریده ی گردن فجا بود که زینب کبرا ببوسه ولی همون رگهای بریده هم رگهای بریده گردن هم در پیکر پاک این شهید نبود ، هر چی جستو جو میکرد که یک جای سالم پیدا کنه برای بوسیدن خدا گواه پیدا نمیکرد. دو دست همچون ابوالفضل علمدار کربلا قطع و چون حسین سر در بدن نداشت.
امیدواریم که خداوند عالم به پاس خون این شهدا یک تحرکی به امت حزب الله عتا بکنه انشاالله که بتونیم ادامه دهندگانه خوبی برای راه این شهدا باشیم  انشاالله و زمانی ما میتونیم ادعا بکنیم که واقعا کسانی که جمع شدن و بر فراز این عزیزان گریه کردن و برای این ها مجالس سوگواری و عزاداری برگزارکردن ، زمانی بتونیم ادعا کنیم که این عزاداری ها و سوگواری ها ثمره خودشو بس دیده که ببینیم از این جمعیت تعدادی از این عزیزان در گردان روح الله حضور دارن و انشاالله جای خالی این شهدا رو پر بکنن و از طرفی هم حرکت اینده ی سپاه سلام و بلعخص لشکر نفس حرکتی هست انشاالله  به حول قوی الهی که سرنوشت جنگ رو انشاالله مشخص میکند ، چون حضرت امام پارسال را سال مقاومت و امسال را فرموده ان سال پیروزی ، انشاالله که این فرمایش امام ما بتونیم جامه ی عمل بپوشیم و با حضور برادران عزیزی که در جبه ها حضور پیدا میکنن بتونیم جای خالی این شهدا رو پر بکنیم وانشاالله که قلب مقدس اقا امام زمان و نایب امام وامت را خوشحال بکنیم و با سر افرازی برگردیم و بتوانیم به بصورت این خانواده های شهدا نگاه بکنیم .
زمانی ما میتوانیم با سرافرازی وارد مشهد  بشیم که راه کربلا باز شده باشه و ما بیایم نوید پیروزی رو با خانواده های شهدا بدیم اما به ولا قسم تا زمانی که دشمن بعسی ما بر مرکب حکومتش هست خدا گواه روز وارد مشهد شدن برای ما خیلی درد اوره چون دیگه ما نمیتوانیم توی صورت این خانواده ها شهدا نگاه کنیم هر روز بریم و برگردیم و هنوز هم راه کربلا همانطور به روی مسلمین بسته باشه انشاالله برادران با حضور خودشون در جبه ها و پر کردن جای خالی شهدا انشاالله بتوانیم سرنوشت جنگ رو مشخص بکنیم حرکت اینده که داریم. حرکت اینده که دارم به طول نخواهپد انجامید بشرط اینکه  امت حزب الله استقبال بکنن ازین رفتن به جبه وما ببینیم که چه قدر نیرو تو دستمون هست که بتوانیم حرکتو انشاالله آغاز بکنیم .
برای شادی ارواح طیبه شهدا و خوشنودی قلب اقا امام زمان وامام امت بلند صلوات